Helping Hands

Helping Hands heeft hulp nodig! Wil jij Helping Hands financieel ondersteunen? We delen 4-5 voedselpakketten per maand uit. Daarnaast hebben we afgelopen maanden geholpen met incidentele dingen als een wasmachine, stofzuiger, positiekleding, etc.

Dit bericht is geplaatst op 22-09-2020

Het geld dat we begin van het jaar krijgen uit donaties is inmiddels op. Door minder kerkdiensten worden er minder of geen collectes gehouden en een evenement om geld op te halen voor Helping Hands is op de lange baan geschoven. Al dit soort dingen maakt dat het geld niet is aangevuld. Graag willen we blijven geven en ik geloof ook echt dat God gaat voorzien. Deze mensen liggen zo op Zijn hart! Het gaat niet alleen om eten of spullen, maar juist ook om te laten zien dat we deze mensen daadwerkelijk zien, dat ze belangrijk zijn, dat ze ertoe doen. Het is liefde en warmte in een heel praktische vorm. In deze vorm is het voor hen meestal ook te accepteren, mag het binnen komen.

Dus: wil je meehelpen en Helping Hands ondersteunen met een gift zodat wij ruim kunnen blijven geven? Alvast enorm bedankt!!

Judith Mom   

Je kunt geven via Tikkie: https://tikkie.me/pay/Berea/uELd9c8qnVLE82m5xKs8He

Of via een overschrijving naar onze bankrekening: NL28 RABO 0175 8698 63 t.n.v. Stichting Helping Hands in Nijmegen of je kunt een gift geven via Berea onder vermelding van ‘Gift Helping Hands’

Helping Hands richt zich op mensen in Nijmegen en omgeving, die op of onder het bestaansminimum leven. We willen een vangnet zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Helping Hands verzorgt een deel van de diaconale zorg van Berea Nijmegen.