Small Churches

SMALL CHURCHES: een manier om EMPOWERING PEOPLE - RELEASING LEADERS - BUILDING GODS KINGDOM - Berea is een kerk met een passie voor Jezus waar je wordt toegerust, bekrachtigd en gezonden om Gods koninkrijk te bouwen. Dit doen we door je te brengen in Gods aanwezigheid, je te bevestigen en te begeleiden in je roeping. We bemoedigen je en we leren je een bovennatuurlijk leven te leiden, op de plek waar God je geroepen heeft om als discipel van Jezus te leven.

Dit bericht is geplaatst op 25-11-2020

Onze waarde; we zijn een familie... We leven in relatie met elkaar door te functioneren als Gods gezin; we zijn familie en zijn één met elkaar omdat we bij elkaar horen. Daarom hebben we deze maand een start gemaakt met Small Churches, zoals we het netwerk van kleine groepen hebben genoemd. 

Handelingen 2:42,43 - Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. De apostelen deden veel wonderen, en iedereen was diep onder de indruk. 

Acts 2:42-43 TPT - Every believer was faithfully devoted to following the teachings of the apostles. Their hearts were mutually linked to one another, sharing communion and coming together regularly for prayer. A deep sense of holy awe swept over everyone, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. All the believers were in fellowship as one body, and they shared with one another whatever they had. Out of generosity they even sold their assets to distribute the proceeds to those who were in need among them. Daily they met together in the temple courts and in one another’s homes to celebrate communion. They shared meals together with joyful hearts and tender humility. They were continually filled with praises to God, enjoying the favor of all the people. And the Lord kept adding to their number daily those who were coming to life.

Op de vraag ‘wat kan ik doen’? is het antwoord eenvoudig... 

Vorm een small church met mensen die je kent (of nog niet kent maar bij je in de buurt wonen) en kom regelmatig bij elkaar. 

De ingrediënten van een small Church zijn: 

  • Love: familie zijn, samen eten, optrekken, bidden, 
  • Mend: bemoedigen en samen je hart delen, herstellen
  • Teach: aanbidding, luisteren naar het Woord,
  • Send: vermenigvuldiging

De manier en de momenten waarop je als Small Church samenkomt bespreek je samen. Er is ruimte voor allerlei initiatieven. De komende twee maanden gaan we aan de slag met het fundament van de eerste gemeente (apostolische centrum) in het boek Handelingen. Als je samenkomt als Small Church lees je met elkaar de komende weken de 13 hoofdstukken van Handelingen en haal uit deze hoofdstukken de belangrijkste punten van wat een apostolisch centrum voor een kenmerken heeft. Wat gebeurde er in Handelingen, welke specifieke dingen zie je? Bespreek ze en ga bidden dat deze kenmerken ook steeds meer zichtbaar zullen worden in jullie Small Church en dus binnen  Berea.

Omdat we graag willen horen wat jullie met elkaar hebben gevonden zouden we het op prijs stellen als we ‘jullie’ ontdekkingen ook zouden mogen ontvangen. Verder zullen we de komende maanden wekelijks via ons youtube kanaal onderwijs geven (korte vlogs); alles zie je steeds in de app en op de website aangekondigd.

Praktisch.

Omdat we graag een beetje overzicht willen hebben of we als Berea Familie groeien en mensen ook een plekje vinden in een Small Church willen we je vragen om jouw Small Church even aan te melden. Dat kun je doen bij Jan-Remt via info@bereanijmegen.nl. Dan wordt dit ook op de website gezet. Ook de punten uit Handelingen kun je naar hem doormailen dan gaan we één mooi overzicht maken. Voor praktische en inhoudelijke vragen over Small Churches kun je mailen naar petra@bereanijmegen.nl. 

Petra van de Weetering