Nieuws

Ik Kniel Neer - 2 januari

Meer dingen worden door gebed tot stand gebracht dan deze wereld in haar stoutste dromen vermoedt (Alfred Tennyson). Gebedsinitiatief van Jan Pool

Klusdag Perplex 15 januari

Om het gebouw van Perplex goed te houden, hebben we regelmatig een klusdag. Een gezellige mogelijkheid om een keer heel praktisch bij te dragen en iets meer van ons werk te zien. We hopen hierbij op wat hulp van mensen. 

CopN update december 2021

Christelijk Ondernemersplatform Nijmegen. Het einde van 2021 is alweer in zicht. Een tweede jaar met corona die voor velen van ons impact heeft gehad, in de persoonlijke sfeer maar ook bedrijfsmatig. We hopen en bidden dat het jullie goed gaat!

Corona basisregels

Uiteraard hanteren we in onze ontmoetingen de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

ik ben - wie denk je wel/niet dat je bent?

Bestel de nieuwe boeken van Piet van Walsem en ondersteun het werk in Afghanistan!

The Chosen

Aanrader: THE CHOSEN, het leven van Jezus door de ogen van zijn volgelingen. Een faith-based serie over het leven van Jezus door de ogen van zijn volgelingen. Er is geprobeerd dicht bij de Bijbelse verhalen te blijven, maar ook de personages achtergronden en karakter te geven. Een serie met creativiteit, een lach en een traan.

Overzicht van samenkomsten en video’s

UPDATE voor de komende tijd; geldig tot 1 februari 2022: Berea Nijmegen organiseert regelmatig samenkomsten met in achtneming van de van kracht zijnde maatregelen. Daarnaast video on-line of ook live streams. Het accent van ons kerk-zijn ligt op de ontmoeting in de huizen.
Naar het archief