Aanmelding familielid

Beste Berea familie, 

In alle jaren dat Berea Nijmegen bestaat hebben we nooit een formeel lidmaatschap gekend zoals verreweg de meeste kerkelijke gemeenten wel gewoon zijn. En dat willen we eigenlijk ook zo blijven houden, maar we merkten wel dat het lastig was om goed in contact met elkaar te blijven toen er ineens geen zondagsdiensten meer waren.

Daarnaast gebruiken we meerdere systemen naast elkaar voor communicatie en roostering (website, info-portaal, MailChimp en social media) wat onze communicatie soms versnippert. Er zijn inmiddels kerkadministratiesystemen die volledig voldoen aan de nieuwe privacy wet (AVG), én die veel van de gewenste functies geïntegreerd hebben. Zo'n systeem is KerkSPOT, in gebruik bij velen, waaronder de Mozaïek gemeenten. Na een grondige vergelijking van systemen is besloten tot dit systeem over te gaan. Inclusief een app voor de smartphone! 

We willen jullie nu allemaal uitnodigen om je aan te melden. Geen formeel lidmaatschap, maar als familielid van onze Berea familie. Zodat we elkaar weten te vinden. Een familie is iets anders dan een natuurlijk gezin; we zijn familie omdat Jezus ons broers en zussen noemt. In deze familie hoef je niet altijd allemaal goede vrienden te zijn, maar je staat klaar voor elkaar als dat nodig is. Er is zorg voor elkaar, vaak lokaal, en er is een verlangen om te groeien als discipelen van Jezus en om samen te bouwen aan het Koninkrijk van God. In deze familie onderschrijf je de Visie en de Waarden van Berea Nijmegen. 

Dus: we vragen jullie, als je deel wilt uitmaken van deze Berea familie, om je aan te melden als familielid, of eventueel als gast. Na aanmelding ontvang je een inlogcode en heb je volledig zelf de controle over je gegevens en bepaal je wat wel of niet door andere gemeenteleden gezien mag worden. Ook ontvang je instructies hoe de bijbehorende app te installeren op je smartphone. De app en de website zijn één geïntegreerd geheel. 

De website wordt hiermee ook overgezet, maar die staat nu nog enigszins in de steigers. Verdere uitbouw, o.a. met mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwe kleine groepen, zal in de komende weken plaatsvinden. We houden je op de hoogte, maar let op, vrijwel alle toekomstige communicatie zal via dit nieuwe systeem plaats gaan vinden. Dus meld je svp aan!

Dus, dit betekent dat we stoppen met de oude website, het toezenden van info-mails en de gebedsbrief, en het roosteren op het oude informatie platform. Alle communicatie gaat via de app verlopen; die is geheel geïntegreerd met de nieuwe website.

We geloven dat deze nieuwe technologie ons zal ondersteunen in heldere communicatie en onderling contact ten goede zal komen. Een dynamisch systeem voor een dynamisch Berea! 

Het Berea leidersteam